Page 6 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 6

‫טהרה תודעה וחברה‬

 ‫תפיסת הטומאה והטהרה במשנת הרמב"ם‬

            ‫הרב ד"ר יוחאי מקבילי‬
         ‫עורך משנה לשוני‪ :‬ד"ר יחיאל קארה‬

           ‫עימוד‪ :‬יצחק סומפולינסקי וטלי סולטן‬
              ‫עיצוב כריכה‪ :‬שריה הלוי‬

            ‫הפקה‪ :‬דוד משה ויצחק וייספיש‬

            ‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-7743-13-3‬‬
             ‫מהדורה ראשונה‪ ,‬ניסן תשפ"ג‬
                ‫נדפס בישראל‬

                 ‫©‬

          ‫כל הזכויות שמורות למפעל משנה תורה‬

‫בעריכת ספר זה הושקעו ממון רב ויגיעה רבה‪ .‬על כן‪ ,‬לפי דין תורה‪ ,‬ולהבדיל‪ ,‬לפי החוק‬
‫הבינלאומי‪ ,‬אסור לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל‬
‫דרך ובכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר‪ ,‬כל חלק שהוא מתוכן ספר זה‪ .‬וכבר כתבו‬
‫והורו גדולי ישראל בכל הדורות‪ ,‬שהעובר על אזהרה זו ומסיג גבול המדפיסים עובר על איסור‬
‫גזל‪ ,‬ואסור לקנות ממנו‪ .‬השימוש במהדורה זו באחד מן האופנים הללו מותר רק ברשות‬

      ‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‪" ,‬ושארית ישראל לא יעשו עוולה"‪.‬‬

         ‫הוצאת "מפעל משנה תורה"‬

              ‫קדומים | ‪077-4167003‬‬
      ‫אתר הספר המלווה מהדורה זו‪www.mishnetorah.co.il :‬‬

           ‫דוא"ל‪rambam4u@gmail.com :‬‬
  ‫תרומות או בקשות לשימוש במהדורה זו נא להפנות לאחת מן הכתובות הללו‬

           ‫ספרים בהוצאת מפעל משנה תורה‪:‬‬
   ‫‪ ‬הרמב"ם השלם והמדויק עם מפתחות בכרך אחד קלאסי | מפואר‬
 ‫‪ ‬מהדורה שלמה של משנה תורה מבוארת עם תמונות צבע‪ 2 .‬דגמים‪:‬‬

              ‫מהדורת מופת (שולחנית) ‪ 4‬כרכים | מהדורה בינונית ‪ 16‬כרכים‬

       ‫‪ ‬הגדה של פסח לזמן הזה ולעתיד לבוא במהרה בימינו‬
  ‫‪ ‬מורה הנבוכים – מתורגם ומבואר ועם מפתחות בשלושה כרכים‪.‬‬
‫‪ ‬מהדורה דיגיטלית מבוארת מקוונת (‪ )online‬או ביישום בטלפון חכם‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11