מפעל משנה תורה - המהדורות הדיגיטליות

מורה הנבוכים - אודותיו

חלק א - המונחים, התארים והכלאם

חדש! חלק ב - האל והאדם, הבריאה והנבואה

משנה תורה - אודותיו

מפתח

כרך א - החיים ומעגלם

כרך ב - הבית והארץ

כרך ג - מקדש וטהרה

כרך ד - משפט עברי

לרכישת המהדורה